Vách ngăn bàn ăn là dử dụng tấm vách để ngăn cách giữa các bàn ăn được bắt cố định trên bàn ăn tập thể. Dùng để phân luồng thành từng ô cho từng người ngồi ăn trên 1 bàn ăn chung. Nhằm giúp hạn chế nguy cơ truyền nhiễm những bệnh lây nhiễm. Đảm kiểm soát an ninh sinh và sự tây riêng của mỗi người trong khi ăn chung. Sản phẩm này thường được sử dụng trong các khu căn tin của nhà máy doanh nghiệp mang đông công nhân. Khu nhà ăn trong trường học hoặc các cửa hàng bán đồ ăn …

Mục đích của vách ngăn này là tạo ra những phân khu khác nhau trong cộng 1 không gian. Giúp bạn có thể tận dụng không gian của ngôi nhà 1 phương pháp hiệu quả hơn mà vẫn giữ được sự gắn kết.


Bài viết khác cùng Box :